Čerpadlá NeoMag

Čerpadlá NeoMag predstavujú veľký technologický pokrok v oblasti čerpacej techniky. Kombináciou novo konštruovaného čerpadla s magnetickou spojkou a keramickým klzným uložením sa otvárajú nové dimenzie efektívnej a úspornej prevádzky a podstatne sa predlžuje prevádzkový čas bez potrebnej údržby.

Čerpadlá NeoMag zaručujú v prevádzke vysokú účinnosť pri vysokej úspore energie, sú hermeticky tesné a nenáročné na údržbu.

Download (PDF, 868KB)