Nerox MP 340

DIDIER – Technická informácia

Filtračná technika                                             Membránový bodový prevzdušňovač DIDIER

TYP NEROX MP 340

Oblasť použitia

Prevzdušňovač pre prerušovanú a kontinuálnu prevádzku. Montáž na okruhlé alebo quadratické potrubie.

Krátky popis

Tanierový prevzdušňovač s obmedzením zdvihu, nezávisle pracujúcim zamedzovačom spätného toku, s nízkou tlakovou stratou, v nekorodujúcom prevedení.

Technické údaje

NEROX priemer výška plynujúca plocha nadnášanie váha prípoj
mm mm m2 N N
MP 340 340 45 0,06 18 17 R3/4i

Časti prevzdušňovača

Časť č. rozmery [mm] materiál
nosný tanier 1 ø 320 výška 45 PP vystužený laminátom
membrána 2 ø 340 hrúbka 1.7 EPDM tvrdosť 63° ± 5 shore
1 implementovaný zamedzovač spätného toku, 6 vystužení

Prevzdušňovač pozostáva z:

  • 1 jemne perforovanej membrány s obmedzovačom zdvihu
  • 1 nezávisle pracujúceho zamedzovača spätného toku z PE
  • 1 nosného tanieru s laminátom vystuženého PP, závit R3/4
Dĺžka drážky 0.7 mm
Hustota perforácie 11 drážok / cm2
Otvárací tlak 15 mbar
Odolnosť voči komunálne a priemyselné odpadové vody, za predpokladu, že neobsahujú chlorované uhlovodiky, oleje, tuky, benzíny a aromáty. (Listina odoľnosti na požiadanie.)
Tepelná odoľnosť 0 – + 80oC
Uchytenie Membránový bodový prevzdušňovač sa montuje na okruhlé potrubia prostredníctvom návarkov so závitom R3/4“. Pri montáži na quadratické potrubia sa používa DIDIER-svorka. Pre každý prevzdušňovač je potrebné vŕtanie ø 35 mm.
Plnenie prevzdušňovačov Nm3/h x kus
Minimum: 2                Štandard: 8                 Maximum: 12

Zásadne sú prevzdušňovače schopné odstavenia od prívodu vzduchu. Pri prevádzke by sa ale malo dodrziavať aspoň minimálne plnenie, aby bolo zabezpečené skoro úplné otvorenie perforácii.

Krivka tlakovej straty

NEROX MP 340 krivka tlakovej straty


Pozri aj: Prevzdušňovanie odpadovej vody alebo Nerox MR 1000 SF